Nevykdomas variantas


nevykdomas variantas

Viešos apklausos metu buvo sudarytos galimybės balsuoti internetu arba užpildant apklausos lapus Lentvario m. Apklausa vyko nuo iki Apklausos metu visi suinteresuoti gyventojai galėjo reikšti savo nuomonę dėl darbų, kurie būtų vykdomi nevykdomas variantas teritorijoje ir pasirinkti vieną iš trijų alternatyvių nevykdomas variantas 1 projektas nevykdomas; 2 projekte numatomi tik būtini darbai, tokie kaip pažeistų, sausų ir negyvybingų medžių ir krūmų šalinimas želdyno sanitarinės būklės gerinimasinvazinių augalų rūšių naikinimas ir naujų medžių bei krūmų sodinimas želdinių kūrimas ; 3 projekte numatomi 2 variante išvardyti būtini želdinių tvarkymo darbai ir įrengiama minimali infrastruktūra: paplūdimio tinklinio aikštelė arba šunų vedžiojimo aikštelė.

nevykdomas variantas

Iš viso apklausoje dalyvavo asmenys, iš jų už 1 variantą projektas nevykdomas balsavo asmenys 31 proc. Konstatuojama, kad atsižvelgiant į visuomenės apklausos rezultatus, bus vykdomas projekto variantas, numatantis būtinus darbus, tokius kaip pažeistų, sausų ir negyvybingų medžių ir krūmų šalinimas želdyno sanitarinės būklės gerinimasinvazinių augalų rūšių naikinimas ir naujų medžių bei krūmų sodinimas želdinių kūrimas bei projektuojant minimalios infrastruktūros paplūdimio tinklinio aikštelės arba šunų vedžiojimo aikštelės įrengimą.

nevykdomas variantas

Trakų rajono savivaldybės informacija.